ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 6
София,
България
23.3519964
42.6710635
UserLikes
Име: КУЛ КОНСУЛТ
Адрес: София, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 6
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.coolconsult.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Строителство - отоплителни и ел. инсталации
Дейност:

Системи за централна климатизация

Ключови думи: соларни системи, електроинсталации, отопление, вентилация, климатизация

За нас

Cool Consult е на българският пазар от 2006г. Фирмата е основана от високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит.


Cool Consult за е бързо развиваща се фирма, която има амбицията да се наложи, като една от водещите в областта на мениджмънта на климатизацията, отоплението и вентилацията на сгради от по-висок клас.


Нашия екип предлага пълна гама от услуги в областта на климатизацията, отоплението и вентилацията, от проектиране, реинженеринг на проекта /при необходимост/, реализиране на проекта, гаранционно и следгаранционно поддържане.


През последните години фирма Cool Consult  навлезе широко в сегмента на промишлените системи за вентилация, обезпрашаване, прахопотискане, системи за пара.


Друг аспект в дейността на фирмата е Енергийната ефективност и свързаните с нея услуги-проектиране, консултиране и въвеждане на енргоспестяващи мерки в сградите и инсталациите.


Екипа на фирмата е доказал, че работи с желание и готовност да изпълним професионално и в срок своите ангажименти. Нашата модерна компания действа гъвкаво и ефективно в динамиката на пазарните отношения, като спазва принципите на лоялна конкуренция и бизнес етика.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
• Изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации.
• Проектиране на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации.
• Консултантска и развойна дейност за Енергийна ефективност на сгради и процеси.


ЦЕЛИ
• Утвърждаване на авторитета на фирмата чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.
• Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите при вътрешни и международни процедури за изпълнение на дейностите.
• Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.
• Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
• Непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда.
• Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.
 
Открийте ни в Google+